Sprawdź, w jakich obszarach naszej organizacji możesz zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje umiejętności:

W jakich obszarach możesz podjąć u nas pracę w biurze?

Specjalistów i menedżerów do jednostek związanych ze wsparciem sprzedaży lub pracą back-office zatrudniamy w Warszawie, gdzie znajduje się nasza główna siedziba oraz we Wrocławiu i w Katowicach, a obszary, w których możesz realizować swoje pasje zawodowe to m.in.:
 

  • obszar IT zajmujący się zadaniami związanymi z administrowaniem, sprawowaniem nadzoru nad systemami i zasobami serwerów sieciowych, testowaniem oraz wdrażaniem nowych rozwiązań teleinformatycznych, zarządzaniem funkcjonującymi aplikacjami bankowymi oraz z zapewnieniem sprawności funkcjonowania sieci komputerowej,
  • obszar windykacji, który obejmuje monitorowanie i windykację telefoniczna wierzytelności, wysyłanie pism monitorujących, realizację wizyt terenowych, windykację sądowa i egzekucyjna, prowadzenie negocjacji w zakresie zmian warunków kredytowania,
  • centra akceptacyjne realizujące zadania związane z obsługą back-office’ową produktów bankowych głównie pod kątem oceny wniosków i uruchamiania kredytów, administrowania udzielonymi kredytami, obsługi uruchomionych umów leasingowych oraz factoringowych,
  • obszar zarządzania produktem skupiający się wokół zagadnień mających na celu ustalanie kierunków działalności depozytowej, kredytowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej Getin Noble Banku, kreowanie nowych rozwiązań produktowych oraz planowanie ich wdrożenia.

Do naszych zespołów zapraszamy także osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze ryzyka kredytowego, bezpieczeństwa, audycie i controllingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, obszarze prawnym i complience oraz marketingu i PR.

Jakich kandydatów szukamy do naszych biur?

Nasze oczekiwania względem kandydatów realizujących zadania o charakterze back office bardzo mocno są związane z działem i charakterystyką stanowiska, na które prowadzimy rekrutację. Innych umiejętności będziemy wymagać od Specjalisty IT a innych od księgowego.


Mając jednak na uwadze specyfikę pracy w naszej organizacji i branżę, w której działamy możemy uznać, iż uniwersalnymi cechami są:
 

  • nastawienie na pracę w dynamicznym środowisku biznesowym i dążenie do realizacji zamierzonych celów,
  • zdolność do szybkiego uczenia się i stałego doskonalenia własnych kompetencji,
  • umiejętność pracy zespołowej przy jednoczesnym braniu odpowiedzialności za

Ponadto ważne są dla nas zapał oraz motywacja do pracy w dynamicznie rozwijającym się środowisku. Liczy się otwarty umysł i chęć zdobywania wiedzy, a u potencjalnego kandydata cenimy zdolność do szybkiego uczenia się  i  stałego doskonalenia własnych kompetencji.

Jakie możliwości rozwoju stwarzamy naszym pracownikom?

Nasz Bank jest organizacją, która z dnia na dzień umacnia swoją pozycję na rynku finansowym, a tworząc nowe rozwiązania dla naszych Klientów tworzymy także nowe możliwości rozwój dla naszych pracowników.
 

Oprócz możliwości awansu na wyższe stanowiska, w tym stanowiska menedżerskie i dyrektorskie, posiadamy program rekrutacji wewnętrznej, dzięki której pracownik może poszerzać swoją wiedzę przechodząc do innego działu w naszym Banku.