Odpowiedzialność społeczna

Getin Noble Bank S.A. aktywnie rozwija działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Działania CSR są dla nas ważne ponieważ sprzyjają kształtowaniu wartości, braniu odpowiedzialności za otaczających nas ludzi i środowisko oraz budowaniu  zaufania i relacji.

Przyjmując w I kwartale 2013 r. nową strategię biznesową Getin UP, dążyliśmy do oparcia procesów biznesowych o krajowe i światowe wytyczne w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W Getin Noble Banku obowiązuje Kodeks Etyki, który ma służyć doskonaleniu bankowości relacyjnej oraz osiągnięciu przez Getin Noble Bank S.A. wysokiej pozycji pod względem standardów etycznych, uczciwości, odpowiedzialności i zaufania.

W ramach CSR Bank podejmuje także liczne działania, zmierzające do aktywnego zaangażowania pracowników w akcje prospołeczne. Jedną z takich inicjatyw jest organizowany co roku Bieg Fair Play. W 2014 roku w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu wzięło w nim udział blisko 3,5 tysiąca pracowników i przyjaciół Banku. Impreza miała charakter charytatywny – za każdą pełnoletnią osobę, która ukończyła bieg na dystansie 5 km, Zarząd Getin Noble Banku S.A. przekazał 15 zł na wsparcie leczenia oraz rehabilitacji Mai i Roberta - dzieci pracowników Banku. Podczas trzech etapów akcji zebrano łącznie ponad 26 tys. zł. Bieg Fair Play, dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu pracowników Banku, na stałe wpisał się do kalendarza działań CSR, a w 2015 roku odbędzie się jego trzecia edycja. Idea propagowania sportu, która spotkała się z aprobatą Zarządu Banku, pozwoliła na podjęcie kolejnego działania – czyli powołanie oficjalnej Reprezentacji Biegowej Getin Noble Banku S.A., w skład której wchodzą pracownicy, startujący w największych imprezach biegowych w Polsce.

Jednym z przedsięwzięć w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu był także charytatywny projekt „Getin Dzieciom”, którego kluczowym celem było wsparcie hospicjów dziecięcych. Inicjatywa Getin Noble Banku obejmowała przekazanie przez Bank środków finansowych, a także przygotowanie słuchowiska, dedykowanego najmłodszym pacjentom. Pracownicy, wyłonieni w wewnętrznym konkursie na najlepszy głos lektorski, wcielili się w bohaterów najpiękniejszych baśni Andersena, a nagrania zrealizowano w profesjonalnym studiu fonograficznym przy udziale aktorki Magdaleny Różczki. W finale akcji pracownicy Banku odwiedzili hospicja dziecięce w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu, przekazując na rzecz dzieci 1000 sztuk kolorowych mp3 z nagranymi bajkami oraz symboliczne czeki.   

Getin Noble Bank S.A. aktywnie wspiera też działania prospołeczne - jednym z nich jest akcja honorowego krwiodawstwa Getin Crew, połączona z rejestracją dawców szpiku, organizowana w trzech miastach jednocześnie – w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu. W 2014 roku podczas dwóch edycji przedsięwzięcia, pracownicy Banku zebrali 100 litrów krwi na rzecz potrzebujących, a w bazie dawców zarejestrowało się ponad 60 osób.

W 2014 roku Bank przekazał wsparcie dla kilku szkół w postaci sprzętu komputerowego, który umożliwił zajęcia edukacyjne dla uczniów i pozwolił na doposażenie pracowni informatycznych. Pracownicy Banku w ramach corocznych inicjatyw zorganizowali też przekazanie darów rzeczowych na rzecz lokalnych schronisk dla osób potrzebujących oraz trzecią już edycję zbiórki dla zwierząt. Dzięki dużej otwartości i zaangażowaniu pracowników, kalendarz inicjatyw społecznych Getin Noble Banku jest regularnie poszerzany o nowe działania.